header

Ons logo

Penioren Soos Volkel

In 1974 werd de Contactcommissie voor Oud-Luchtmachtpersoneel en Nabestaanden opgericht. Tijdens de viering van het 25-jarig jubileum werd de lange naam van deze club ter sprake gesteld. Te lang, onuitsprekelijk en daarom vaak afgekort tot OLC (Ouwe Lullen Club). Een beschaafdere naam zou zijn de samenvoeging van Senioren en het woord Penis, Penioren. En omdat het een gezelligheidsvereniging is, is het dus een Soos. Bovendien liggen onze 'Roots' in Volkel en zie daar, de Penioren Soos Volkel (afgekort PSV en zeer Brabants) is een feit.
Luchtmachters zijn er altijd als de kippen bij om - voor welke gelegenheid ook - 'badges' te laten maken. Dus werd het hoog tijd om ook voor onze club een embleem te ontwerpen. Ton van Andel, de bekendste luchtmachtcartoonist en tot zijn overlijden in februari 2017 trouw lid en bezoeker van onze club, heeft dit gedaan.

psvembl_versie2 Soosembleem
Zoals van Ton gewendt druipt ook dit embleem van de humorvolle symboliek. De kroon is vervangen door een gemakkelijke hoed. Weliswaar blijft onze eed c.q. belofte van trouw aan de kroon onverkort gehandhaafd, maar de Koningin in hoogsteigen persoon geeft ons steeds weer het goede voorbeeld door bij elke gelegenheid een daarbij passende hoed te dragen. Deze hoed past uitstekend bij postactiviteit. De bladeren van de lauwerkrans zijn uitgevoerd in een bij ons passende herfstkleur, terwijl ook de befaamde KLu albatros in het wapen (ook wel aangeduid als vink of kraai) een herfsttint heeft aangenomen; per slot van rekening worden we allemaal wat grijzer op den duur. Bovendien heeft derzelver kraai besloten een wat postactiever gebruik van zijn omgeving te gaan maken. Hij heeft doorgekregen waar dat rekje voor dient waar hij al die tijd zo moeilijk in hing.
Tot slot het motto van Vliegbasis Volkel: "Gestaag Gespannen" is te stresserig. De boog kan niet voortdurend gespannen blijven. De diepere zin van postactief zijn is ontspanning na inspanning. "Gestaag Ontspannen" past beter bij ons.

Noot
Het soosembleem en de beschrijving van de symboliek zijn ludiek bedoeld. De afkorting PSV kunt u gebruiken als 'omgangsnaam', de officiële naam van onze club – Contactgroep Postactieven Regio Volkel - blijft echter gehandhaafd.